PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
Salasa, 19/05/2015 14:58 WIB

Sawala Gawé Damas Digelar di Gedung Pusat Studi Sunda

Humas PP Damas - damasNews

Kamari, poé saptu d.k. minggu, 16 d.k. 17 Méi 2015, Pangurus Puseur (PP) Damas geus ngalumangsungkeun agénda Sawala Gawé di Gedung Pusat Studi Sunda (PSS), Jalan Garut No. 2 Kota Bandung. Sawala Gawé téh mangrupa gempungan antara pangurus puseur jeung pangurus cabang-cabang Damas pikeun ngabahas léngkah-léngkah stratégis paguyuban sarta média koordinasi, komunikasi jeung konsolidasi antara pangurus puseur jeung pangurus cabang-cabang.


Dina Sawala Gawé kamari dihasilkeun matéri anu kacida mundelna, sajaba dihasilkeun putusan ngeunaan program gawé, dihasilkeun ogé putusan surahan ajén-inajén perjuangan Damas jeung pola kaderisasi Damas.


Draft surahan ajén-inajén perjuangan Damas anu saméméhna geus dibahas jeung disusun dina Pra-Sawala Gawé dipresentasikeun ku Kang Ganjar Kurnia. Forum méré aprésiasi kana Ajén-Inajén anu di presentasikeun ku kang Ganjar, sarta sapuk dijadikeun ajén-inajén perjuangan Damas anu resmi pikeun jadi cecekelan kader-kader Damas dina hirup kumbuh boh nalika keur jadi aktivis Damas atawa nalika ancrub di masarakat. Kasang tukang pentingna disusun ajén-inajén perjuangan Damas kasebut téh mangrupa hiji rasa prihatin alatan lolobana aktivis Damas atawa mantan aktivis Damas teu paham kana naon anu jadi perjuangan Damas, loloba ngan ukur event oriented (nu penting mah euyeub ku kagiatan, teu paduli luyu atawa henteuna jeung nu jadi perjuangan Damas) bari teu paham kana naon sabenerna nu jadi perjuangan Damas.


Pola kaderisasi Damas ogé jadi bahasan anu utama dina Sawala Gawé kasebut. Pola kaderisasi sistematis jeung métodik diwangun ku pola kegiatan anu bisa dijadikeun acuan kagiatan jeung training (latihan kapamingpinan sunda) anu didukung ku kurikulum anu jelas. Pola kaderisasi anu diwangun, diharepkeun bisa ngahasilkeun kader-kader anu bisa mingpin di organisasi séjén anu aya di masarakat.


Pangurus Puseur boga tugas pikeun implemntasi kaderisasi Damas anu geus disapukan dina Sawala Gawé. Rencana anu baris dilaksanakeun, baris dimimitian ku diayakeun ToT (training of trainer).

Komentar

Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
  • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!