PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
Minggu, 31/01/2016 12:00 WIB

Diskusi Prospék Tembang Sunda Cianjuran pikeun jadi Warisan Budaya Dunia

Humas PP Damas - damasNews

Bandung - Tembang Sunda Cianjuran (TSC) mangrupa salah sahiji seni sunda adiluhung anu mibanda idéntitas étnik salaku kasenian masarakat Sunda. Kamekaran TSC anu parantos langkung ti dua ratus taun sarta mibanda ajén-inajén anu universal, pantes upami TSC jadi warisan budaya dunia.

Poé Saptu, 30 Januari 2016, di Aula Pikiran Rakyat, Jalan Asia-Afrika, Pangurus Puseur Daya Mahasiswa Sunda (PP Damas) gawé bareng jeung Harian Umum Pikiran Rakyat ngalaksanakeun diskusi & kajian prospék tembang sunda cianjuran pikeun jadi warisan budaya Dunia. Hasan, sesepuh PP Damas, nétélakeun yén diskusi ieu téh mangrupa harepan gedé Damas dina ngarumat Tembang Sunda Cianjuran. Sakumaha tos pada uninga yén Damas sacara historis konsistén dina ngarumat & ngamekarkeun seni tembang sunda cianjuran ku cara ngalaksanakeun Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran (PTSC) unggal dua atanapi tilu taun sakali ti taun 1962. Kaleresan dina taun 2016 ieu baris dilaksanakeun PTSC ka-21. Pasanggiri Tembang Sunda nu dilaksanakeun ku Damas geus jadi kajuaraan anu boga ajén luhung sarta jadi barométer pikeun ngukur skill seni TSC dugika masakarat, boh masarakat tembang atanapi masarakat umum, méré kapercayaan sarta ngaku yén PTSC Damas téh nyaéta pasanggiri tembang sunda cianjuran nu pangluhurna. kitu saur Hasan.

Irwan Setiawan, nu tanggung jawab téknis pelaksanaan diskusi, nandeskeun yén diskusi ieu mangrupa terusan tina diskusi ka-1 anu dilaksanakeun dina oktober taun 2015. inti tina diskusi ieu teu jauh beda tina diskusi anu dilaksanakeun dina taun 2015, nyaéta pikeun ngaguar poténsi jeung peluang tembang sunda cianjuran pikeun jadi warisan budaya dunia. Anu jadi béda dina dikusi ayeuna kamari nyaéta aya tambahan matéri anu patali jeung kritéria jeung léngkah-léngkah pikeun ngajukeunn warisan budaya dunia.

Irwan nétélakeun, nara sumber dina diskusi nyaéta DR. Yusuf Wiradiredja, M.Hum (seniman tembang sunda, ogé akademisi ti ISBI Bandung anu desertasi doktoralna ngeunaan tembang sunda cianjuran) ngaguar tis aspék sajarah tembang sunda cianjuran, DR. Deni Hermawan, MA.(akademisi ti ISBI Bandung anu desertasi doktoralna ngeunaan tembang sunda cianjuran ogé) ngaguar tina aspék karakteristik, Dian Hendrayana, M.Pd. (seniman & Akademisi) ngaguar tina aspék rumpaka TSC sareng HD. Bastaman. M.Psi. (pemerhati tembang sunda cianjuran) ngaguar tina aspék karakteristik, kamekaran, ajén-inajén pikeun nyumponan kriteria world culture heritage, Drs. Toto Sucipto (ti Badan Pelestari Nilai Budaya Bandung) ngaguar tina aspék kritéria jeung léngkah-léngkah dina ngajukeun warisan budaya dunia dina hal ieu Tembang Sunda Cianjuran. Diskusi dimoderatoran ku Prof. Ganjar Kurnia (Ketua Korps Alumni Damas, Ketua Dewan Kebudayaan Jawa Barat & Mantan Rektor Unpad).

Diskusi ieu ogé dihadiran ku para tokoh Sunda di antarana Kang Uu Rukmana, Kang Darmawan Hardjakusumah (kang Acil Bimbo), kang Tjetje H. Padmadinata sarta seniman tembang sunda cianjuran Ma Enah Sukaenah, Ceu Neneng Dinar jeung lianna.

Komentar

Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
  • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!