PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran XXI
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
Saptu, 24/09/2016 09:00 WIB

Oktober 2016 Damas Gelar PTSC Ka-21

Pasanggiri (Lomba) Tembang Sunda Cianjuran (PTSC) téh mangrupa agénda rutin anu dilaksanakeun ku Damas unggal 2 atawa 3 taun sakali ti mimiti taun 1962. Alatan sababaraha rupi hambatan, tina gelaran PTSC Damas anu pamungkas taun 2012, nembe taun 2016 ayeuna tiasa dilaksanakeun deui. Gelaran PTSC taun 2016 teh baris dilaksanakeun dina kaping 10-13 Oktober 2016 di Gedung Kebudayaan Sabilulungan Kab. Bandung.

Lumangsungna PTSC Ka-21 ieu alpukahna Damas gawe bareng jeung Dinas PARBUD Jawa Barat sarta dirojong ku Pamarintah Kabupaten Bandung, Pasebban (Paguyuban Seniman dan Budayawan Bandung) jeung Mangle.

Lagu-lagu anu baris dipasanggarikeun Degung, Degung Ciaul (Panambih), Laras Saléndro : Rajamantri, Jemplang, Panganten, Dangdanggula Degung, Degung Panggung(Panambih), Laras Saléndro : Sebrakan Sapuratina, riKuring Leungiteun (Panambih). Babak Penyisihan (Wanita) Laras Pélog : Kaléon, Jemplang Pamirig. Rumangsang Degung, Degung Ciaul (Panambih), Laras Saléndro : Sebrakan Kayu Agung, Ngawisik Diri (Panambih).

Sedengkeun lagu-lagu dina babak final pikeun pameget nyaéta Laras Saléndro : Lampuyangan (wajib), Rakitan Pakuan (diundi), Pangauban (diundi) dan Sangkuring (Panambih). Laras Mandalungan: Pager Baya (wajib), Dangiang Sunda (diundi), Paku Sarakan (diundi), Santika (Panambih). Laras Sorog : Pangasahan (wajib), Adumanis (diundi), Dangdanggula Madenda (diundi), Bangbara (diundi). Lagu-Lagu babak final pikeun wanoja nyaéta Laras Saléndro : Rengganis (wajib), Pakuan (diundi), Pajeg (diundi), Kembang Ati (Panambih). Laras Mandalungan: Serat Kalih (wajib), Panyalahan (diundi), Bogoh Teu Sapikir (diundi), Gupai Samoja (Panambih). Laras Sorog : Sekar Gambir (wajib), Pangrungrum (diundi), Sinom Madenda (diundi), Muntang Ngeumbing (Panambih).

Pendaftaran calon patandang sareng informasi anu langkung jéntré tiasa sumping ka sekretariat Damas, Jalan Lengkong Besar No. 67 Kota Bandung. Kontak Person 085721404020 (Herry Wijaya), E-Mail: damas.puseur@gmail.com sarta website www.damas.or.id.

Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
  • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!