PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
 • Karatagan Damas Ciptaan : Duyeh Suharsa, 1961 Laras : Pelog

  Daya Mahasiswa Sunda
  Ageman luhung sajati
  Rek ngabela tanah Sunda
  Sangkan jembar luhung budi
  Raharja, Waluya, rahayu
  Rahayu sa-Nusantara
  Mungguh jembar seuweu-siwi
  Sorotna, sinarna, tandangna
  Nyaangan ka-sanagara


  Daya Mahasiswa Sunda
  Tekadna anu sajati
  Ngarojong budaya Sunda
  Pikeun nyangga lemah cai
  Ucapna, lengkahna nu nyata
  Ku karya gawe budaya migawena rampak tandang
  Ucapna lengkahna nu nyata
  Kajembaran Indonesia


  Catetan :
  Karatagan Damas ieu dihaleuangkeunna ti wangkid Oktober 1984 ku PP IV DAMAS. Lagu samemehna "Pasundan Eksiganda".
  Dina Sawala Luhung ka-14 taun 2008 judul Karatagan Damas diasupkeun kana Ugeran Dasar Damas, bari teu dijentrekeun rumpakana. Dina Sawala Luhung ka-15 taun 2010 Rumpaka Karatagan Damas di jentrekeun dina Papagon Atribut Damas anu mangrupakeun bagian tina UD/URT Damas.

 • Karatagan Ki Sunda Ciptaan : Ganjar Kurnia Laras : -

  Ieu Kuring
  Kuring, lalanang Sunda
  Kuring, wanoja Sunda
  Mikanyaah ka rahayatna
  Rek ngarumat lemah caina
  Rek rumawat ka budayana

  Moal rek luncat mulang
  Lamun Sunda can meunang
  Makalangan .... Kumelendang

  Getih kuring, renghap kuring
  Batin kuring, sukma kuring
  Tekad kuring, lengkah kuring
  pikeun Sunda
  Nanjeur...nanjeur...nanjeur di Buana


Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
 • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!