PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
Daftar Ulang / Her-registrasi Anggota/Alumni Damas dibagi kana dua cara:
  1. Nu geus boga kodeu verifikasi
    Nu geus boga Kodeu Verifikasi ngabogaan harti eta anggota/alumni tos kadaftar dina database sistem. pikeun registrasi tinggal asupkeun Kodeu Verifikasi dina form di handap ieu.
  2. Nu can boga kodeu verifikasi
    Nu can boga kodeu verifikasi ngabogaan harti eta anggota/alumni can kadaftar dina database sistem. Pikeun her-registrasi na tinggal klik link handapeun form Kodeu Verifikasi atawa cukup klik di dieu.
    Konsekwensi kondisi ieu, saenggeus ngeusi data-data, teu acan tiasa otomatis diaku salaku anggota/alumni Damas. Sangkan bisa diaku kedah aya verifikasi heula ti administrator cabang atawa ti lima urang anggota nu saangkatan nu geus kadaftar sarta geus herregistrasi ulang.
Daftar anggota DAMAS anu tos asup kana sistem database jeung status tos diverifikasi atawa teu acanna tiasa di tinggali dina menu Daftar Anggota Damas atawa klik di dieu

Kodeu Verifikasi
Teu boga kodeu verifikasi, klik di dieu
Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
  • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!