PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
  • Rebo, 11/02/2015 12:00 Sajarah Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran (PTSC) Ku : Hasan (Damas 2004, Hujan Poyan) Pasanggiri Tembang Sunda Cianjuran (PTSC) mimiti dilaksanakeun ku DAMAS nyaeta taun 1962. PTSC ieu mangrupa terusan tina pasanggiri anu pernah dilaksanakeun ku organisasi Nonoman Sunda.
  • Kemis, 04/12/2014 00:04 Dewi Sartika - Pahlawan Atikan (Pendidikan) Ku : Hasan (Damas 2004, Hujan Poyan) Radén Déwi Sartika nyaéta salah sahiji pahlawan nasional wanoja dina widang atikan (pendidikan). Sanajan kiprah perjuangan nyata dina bentuk sakola pikeun para wanoja, Déwi Sartika teu kasohor kawas RA Kartini jeung tanggal lahirna ogé teu direuah-reuah kawas poé lahirna Kartini.
  • Jumaah, 14/11/2014 18:00 [Mapag PTSC 2015] R. Bakang Abubakar (Cianjur, 12 April 1919) Ku : Irwan Setiawan (Damas 2004, Hujan Poyan) Nénéhna nyaéta Mang Bakang. Ahli mamaos ogé pencipta lagu Tembang Sunda Cianjuran. Dina yuswa 7 taun tos diajar ku mamangna teknik tembang buhun. Lian ti mamaos anjeunna diajar ngajentréng kacapi, maénkeun biola, gitar ogé mandolin.
  • Minggu, 26/10/2014 22:46 [Mapag PTSC 2015] Acé Hasan Su'éb (Radén Atjé Hasan Su'éb) Ku : Irwan Setiawan (Damas 2004, Hujan Poyan) Lagu di luhur salah sahiji lagu anu diciptakeun ku Kang Acé. Anu dina jamanna jadi lagu wajib pikun anggota Damas. Kang Acé salah sahiji pendiri DAMAS oge ahli Penca jeung Tembang Sunda. Mimiti kuliah asup di Jurusan Teknik Mesin ITB tapi teu tamat. Tuluy
  • Jumaah, 24/10/2014 00:27 Mimitran DAMAS ka-54 Ku : Lina Herlina (Damas 2013, Béngras) Nalika kahirupan bangsa Indonesia kiwari, loba nu geus dipangaruhan ku budaya luar, kagerus globalisasi, hédonis. Sabalikna, loba nu mopohokeun kana jati diri Sunda nu saenyana.
  • Salasa, 14/10/2014 12:35 Sajarah Ngadegna Damas Ku : Hasan (Damas 2004, Hujan Poyan) Situasi pulitik taun 1950 mere pangaruh gede kana kahirupan masarakat di Indonesia. Sistem pamarentahan parlementer anu mindeng diganti dina kurun waktu 6 (genep) taun nembongkeun teu stabilna pulitik Indonesia harita.
  • Jumaah, 03/01/2014 16:02 Ajen-Ajen Perjuanga Damas Ku : Hasan (Damas 2004, Hujan Poyan) Dina pasal 5 UD/URT Damas ngeunaan Wanda dijelaskeun yen Damas nyaeta organisasi kamasarakatan jeung kamahasiswaan anu nangtung dina kapribadian Sunda. Hal ieu ngandung harti yen Damas mangrupakeun organisasi anu ngabogaan basis perjuangan kasundaan.
  • Kemis, 02/01/2014 17:45 Gunakeun Basa Sunda dina Obrolan Sapopoe! Ku : Hasan (Damas 2004, Hujan Poyan) Kanyataan kiwari, urang Sunda geus pada embungan nyarita ku basa Sunda dina obrolan sapopoe, loba pisan nu ngarasa era mun nyarita ku basa Sunda. Malahan teu saeutik dina rumahtangga anu indung jeung bapana urang Sunda, naha da nyarita ka barudakna teh h
Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
  • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!